Головна » брокери » Ненормальне повернення

Ненормальне повернення

брокери : Ненормальне повернення
Що таке ненормальне повернення?

Ненормальна віддача описує незвичайні прибутки, отримані даними цінними паперами або портфелями протягом визначеного періоду. Результативність відрізняється від очікуваної або очікуваної норми прибутку (RR) для інвестицій. Очікувана норма прибутку - це орієнтовна прибутковість на основі моделі ціноутворення активів, використовуючи довгострокову історичну середню чи множинні оцінки.

Ненормальну віддачу називають також альфа або надлишковою віддачею.

Чому аномальні повернення важливі

Ненормальна віддача має важливе значення при визначенні показників цінних паперів або портфеля, скоригованих на ризик, порівняно із загальним ринком або базовим показником. Ненормальна віддача може допомогти визначити навички менеджера портфеля на основі коригування ризику. Він також проілюструє, чи отримали інвестори адекватну компенсацію за суму прийнятого інвестиційного ризику.

Ненормальне повернення може бути як позитивним, так і негативним. Цифра - це лише короткий підсумок того, як фактична віддача відрізняється від прогнозованої врожайності. Наприклад, заробіток 30% у взаємному фонді, який, як очікується, в середньому 10% на рік, створив би позитивну ненормальну віддачу в розмірі 20%. Якщо, з іншого боку, у цьому ж прикладі фактична віддача становила 5%, це призведе до негативної аномальної віддачі у 5%.

Сукупна аномальна віддача

Сукупний аномальний прибуток (ЗКД) - це загальна сума всіх аномальних доходів. Зазвичай обчислення сукупної аномальної віддачі відбувається за невеликий проміжок часу, часто лише за дні. Ця коротка тривалість пояснюється тим, що свідчення показали, що складання щоденних аномальних повернень може створити упередження в результатах. Сукупна ненормальна віддача (ЗКД) використовується для вимірювання впливу судових позовів, викупів та інших подій, що впливають на ціни акцій. Сукупний аномальний прибуток (ЗКД) також корисний для визначення точності моделі ціноутворення активів при прогнозуванні очікуваної ефективності.

Модель ціноутворення капітальних активів (CAPM) - це рамка, яка використовується для обчислення очікуваної віддачі цінного папера або портфеля на основі безризикової норми прибутку, бета-версії та очікуваної прибутковості ринку. Після підрахунку очікуваного прибутку цінного папера або портфеля оцінка для аномальної віддачі здійснюється шляхом віднімання очікуваного прибутку від реалізованого прибутку. Аномальна віддача може бути позитивною чи негативною, залежно від ефективності цінного папера або портфеля за вказаний період.

Ключові вивезення

  • Ненормальний прибуток описує незвичні прибутки, отримані певним цінним папером або портфелем протягом певного періоду часу.
  • Ненормальна віддача, яка може бути як позитивною, так і негативною, визначає ефективність роботи з урахуванням ризику.
  • Сукупний аномальний прибуток - це загальна сума всіх аномальних віддач.
  • ЗКД використовується для вимірювання впливу судових позовів, викупів та інших подій на ціни акцій.

Приклад реального світу

Припустимо, що безризикова норма прибутку становить 2%, а базовий показник має очікувану віддачу 15%. Інвестор володіє портфелем цінних паперів і бажає підрахувати аномальну віддачу свого портфеля протягом попереднього року.

Портфель інвестора повернувся на 25% і склав бета-версію 1, 25 при порівнянні з базовим індексом. Тому, враховуючи суму прийнятого ризику, портфель повинен був повернути 18, 25%, або (2% + 1, 25 х (15% - 2%)). Отже, ненормальна віддача протягом попереднього року становила 6, 75% або 25-18, 25%.

Такі ж розрахунки можуть бути корисними для акціонерного холдингу. Наприклад, акція ABC повернула 9% і мала бета-версію 2, коли вимірювати її порівняльний показник. Вважайте, що безризикова норма прибутку становить 5%, а показник орієнтиру має очікуваний прибуток 12%. На основі моделі ціноутворення капітальних активів (CAPM) очікувана віддача акцій ABC становить 19%. Тому акція ABC мала ненормальну віддачу в розмірі -10% і в цей період малоефективна на ринку.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Лінія ринку цінних паперів (SML) Лінія ринку цінних паперів (SML) - це лінія, намальована на графіку, яка служить графічним зображенням моделі ціноутворення капітальних активів. більше Модель ціноутворення капітальних активів (CAPM) Модель ціноутворення капітальних активів - це модель, яка описує взаємозв'язок між ризиком та очікуваною віддачею, допомагаючи в ціноутворенні ризикових цінних паперів. більше Завершене повернення Надлишкові повернення - це повернення, досягнуті вище та після повернення проксі. Надлишок прибутку буде залежати від призначеного порівняння інвестиційної прибутковості для аналізу. більше Повернення без ризику Безприбутковий прибуток - це теоретична віддача, що відноситься до інвестицій, що забезпечує гарантовану віддачу з нульовим ризиком. Дохідність цінних паперів США в казначействі вважається хорошим прикладом безризикової віддачі. докладніше Міра Дженсена Міра Дженсена або "альфа Дженсена" вказує на частину ефективності інвестиційного менеджера, яка не мала спільного з ринком. більше Альфа-альфа (α), що використовується у фінансах як міра ефективності, - це надмірна віддача інвестицій щодо повернення базового показника. більше Посилання партнерів
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар